חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפה ומוח
  Language and the Brain  
0688-4016-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1400-1600497 גילמןסמינר פרופ פלג ארנה
סמ'  ב'1400-1600497 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שפה ומוח
הקורס יתמקד בעיקר בתהליך הבנת השפה ובתרומה הייחודית של כל אחת מהמיספרות המוח לתהליך זה. הבנת שפה מצריכה אינטגרציה של סוגי ידע שונים (לשוניים וכלליים) ותהליכים שונים – החל מתהליכי זיהוי המילה, דרך שליפת המשמעות ועד לאינטגרציה שלה עם ההקשר. במהלך הקורס נדון במנגנונים המוחיים התומכים בכל אחד מהשלבים הנ"ל.
Course description
Language and the brain
This course is an introduction to the brain bases of language. We will primarily focus on brain processes involved in language comprehension and the differential contributions of the two hemispheres to these processes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת