חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אלים ואנשים בפסגת העולם: הינדואיזם בהימלאיה ההודית.
  Humans and Gods At the End of the World: Hinduism in the Indian Himalaya  
0687-4479-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1600-2000209 כיתות דן דודסמינר ד"ר הלפרין אהוד
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מאז ומעולם נתפשו הרי ההימלאיה כאזור מקודש - מקום משכנם של אלים, חכמים עתיקים, וכוחות כבירים. באופן מפתיע, ואולי לא, ההינדואיזם ומופעיו באזור זה לא זכו למחקר מעמיק כבמקומות אחרים בהודו. בסמינר זה נפתח חלון לעולם העשיר של ההינדואיזם ההימלאי, ננסה לאפיינו, ונבקש להבין את קשריו עם מרכזי התרבות והאמונה במישורים. בתוך כך, נלמד על קסטות, צליינות, אלים שליטים, טקסי איחוז, קורבנות דם ועניינים נוספים. ננסה להבין את השינויים העוברים בשנים האחרונות על 'ארצם של האלים' בשל התפתחות אמצעי התחבורה, התקשורת, המסחר והתיירות. רבים מהמחקרים בהם נדון הינם אתנוגרפים באופיים ועוסקים בהתגלמויות חיות ועכשוויות של הדת והריטואל בחבל ארץ מרתק זה.
Course description
From time immemorial the Himalayas have been considered sacred - the abode of gods, sages and mighty powers. Surprisingly, and maybe not, Himalayan Hinduism received much less scholarly attention than that of the plains. In this seminar will open a window into the fascinating world of Himalayan Hinduism. We will explore it, attempt to characterize it, and study its ties with the centers of culture and religion in the plains. Doing so, we will look into issues such as caste, pilgrimage, divine rulers, possession rituals, blood sacrifices, and more. We will give attention to how transportation and communication systems, trade and tourism have shaped religion in this abode of gods. Many of the studies we will read are of ethnographic nature, and explore living contemporary religious life in this fascinating mountainous land.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת