חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תורה ופולחן בראי הספרות, השירה ואמנויות הבמה ביפן
  Doctrine and Ritual in the Mirror of Japanese Literature, Poetry and the Perform  
0687-4476-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1800450 גילמןסמינר ד"ר אורבוך אירית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בהשפעות ההדדיות וביחסים הרפלקסיביים בין תורות ופולחנים דתיים לבין הספרות, השירה, ואמנויות הבמה ביפן המסורתית, מהעת העתיקה ועד תקופת אדו. בסמינר יידונו מגוון יצירות של שירה דתית וסיפורת דתית, מחבריהן, נסיבות יצירתן, והמימד הריטואלי שלהן. בנוסף, הסמינר יסקור את השפעת הדת על יצירות ספרות ושירה ידועות שאינן "דתיות" במובהק, ויבחן כיצד משקפות יצירות אלו את התורות והאמונות של זמנן. דגש יושם על המעמד הפרפורמטיבי של הספרות והשירה ביפן המסורתית, כמו על אמנויות הבמה כמנחילות תורה וראיית עולם. דרך היצירות ידון הסמינר בשאלת הגדרת קטגוריות קונספטואליות - כגון "דת," "אמנות," "תאטרון" או "ריטואל" - מול עמימות וטשטוש הגבולות ביניהן.
Course description
The seminar will examine the intimate reciprocal influences and the reflexive relationships between religious doctrines and rituals - and literature, poetry, and performing arts in traditional Japan, from ancient times to the Edo period. The seminar will study various religious literary and poetical works, their authors, the circumstances of their creation, and their ritual dimensions. In addition, the seminar will investigate the influence of religious thought on familiar literary and poetic works that are not necessarily "religious", and explore how these works reflect the teachings and beliefs of their times. Special attention will be given to the performative status of literature and poetry in traditional Japan, as to the performing arts as instructors of doctrine and upholders of worldview. Through the various works, the seminar will discuss the question of definition of conceptual categories - like "religion", "art", "theatre" or "ritual" - vis-a-vis the blurred boundaries between them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת