חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ספרות ופילוסופיה בודהיסטית לאורך דרך המשי
  Buddhist Texts Along the Silk Road  
0687-4475-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1600-2000260 גילמןסמינר ד"ר צהר רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יתמקד באופנים שבהם חוברו והופצו תורות וכתבים בודהיסטיים, לצד 'סחורות' אינטלקטואליות וחומריות אחרות, בדרכי המסחר המרכזיות באסיה במאות הראשונות לספירה. כמקרה מבחן נתמקד באימפריה של הקושנה, שבשיא כוחה השתרעה מהמישור ההינדו-גנגטי בהודו ועד שין-ג'יאנג בסין, חלשה על דרכי המסחר החשובות ונודע לה תפקיד מרכזי בהפצת הבודהיזם בכל רחבי דרום ומזרח אסיה. במהלך הקורס נסקור את הרקע הדתי, הלשוני, הכלכלי והפוליטי שבו פעלה האימפריה הקושנית, כפי שעולה מעדויות טקסטואליות, ממצאים ארכאולוגיים ואיקונוגרפיה, ונקרא מבחר מטקסטים ראשוניים כגון הסוטרות של המהאיאנה, היצירות הפואטיות של אשווגהושה על חיי הבודהא, וטקסטים פילוסופיים ודוקטרינריים אחרים.
Course description
The seminar examines the way in which Buddhist texts were composed and distributed, along with other intellectual and material commodities, along the central Asian trading routes. As a case study we will focus on the Kuṣāṇa empire, which at its height extended from Turfan in modern day Xinjiang to the Gangetic plain, controlling the trade routes which connected the Roman empire with South, central and East Asia. During the seminar we will read selections from a variety of primary texts, including some Mahāyāna sūtras, Buddhist philosophical treatises, and the poetic works of Aśvaghoṣa, and on the basis of textual evidence, archeological findings and iconography will discuss the political, economic, linguist and religious context under which the Kuṣāṇas operated.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת