חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיבורי הרוח בהודו המודרנית: ראמוהן רוי, ויווקאננדה, מהטמה גנדהי, רבינדרנת טאגור
  Spiritual Heroes of Modern India: Rammohan Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Tagore  
0687-3431-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1200-1600261 גילמןסמינר ד"ר גרינשפון יוחנן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במרכז הקורס יעמדו היבטים של המפגש מזרח ומערב כפי שמצאו ביטוי בהגות של גיבורי הרוח בהודו המודרנית. בין ההיבטים שיודגשו בקורס: החיפוש ההודי אחר ביטחון עצמי נוכח הקולוניאליזם המערבי, וזיהוי יסודות מסורתיים ופירושם בחיפוש הזה.
Course description
The course will focus on aspects of the East\West encounter in India as it finds expression in the writings of India's spiritual heroes. This encounter involves a quest after cultural self-confidence over and against Western colonial attitudes, a quest for traditional sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת