חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חידות דתיות-מזרח ומערב
  Religious Riddles: East and West  
0687-3423-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1800262 גילמןסמינר ד"ר ורבין נחמה
פרופ פת שמיר גליה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק באופן שבו מסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות משתמשות בחידות כדי להראות את מה שלא ניתן לומר על אודות החיים הדתיים, האמונה, והסגולה הטובה. נתבונן באופן בו חידות מקשרות טקסט לחיים, באופנים בהן הן נובעות מהחיים, באות לידי ביטוי בטקסט ונענות בחיים עצמם. יתר על כן, דרך השימוש ב"חידות" מסוגים שונים, נבחן את נקודות הדמיון והשוני בין היהדות והנצרות לדתות מזרח אסיה, ובין הפילוסופיות המזרחיות לפילוסופיות המערבית. הרכב הציון: 30%: השתתפות פעילה כולל הגשת 3 דוחות קריאה, ופרזנטציה בכיתה 20% הצעת מחקר 50% רפרט או עבודה מסכמת
Course description
Religious Riddles: East and West Dr. Nehama Verbin, Prof. Galia Patt-Shamir The seminar deals with some of the ways in which Eastern and Western traditions use riddles for showing the nature of faith, of virtue and of that which cannot be said, or the ineffable. We will examine the ways in which riddles function as the point of intersection between text and life, the ways by which they spring from life, are expressed in texts, and then are responded to in life. Moreover, through using riddles of various kinds, we will explore similarities and differences among Jewish, Christian and Asian traditions and philosophies. Grade: 30% active participation including 3 short papers and an in-class presentation 20% - research proposal 50% - final paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת