חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מנצוריה במפגש האמפריות
  Manchuria in the Meeting of Empires  
0687-3374-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600260 גילמןסמינר פרופ גמזה מרק
סמ'  א'1400-1600260 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מנצוריה במפגש האמפריות
 
הסמינר עוסק בתולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, סין ורוסיה, מאז מחצית המאה השבע-עשרה והשלכותיהם על האזור הייחודי של צפון-מזרח סין (מנצ'וריה). ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שהנהיג את השושלת הקיסרית האחרונה בסין; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין החל במחצית המאה ה-19; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו תחת "הקיסר האחרון" פו-אי ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.
 
Course description
Manchuria in the Meeting of Empires
 
This seminar treats the history of the relations between the two largest neighbours in Asia, China and Russia, from the mid-17th century, and their impact on the unique region of Northeast China (Manchuria). We shall discuss the rise and fall of the Manchu people, leaders of the last dynasty of imperial China; the mass migration to Manchuria, from the mid-19th century, of northern Chinese villagers; the sweeping change introduced into the region by the construction of the Russian and Japanese
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת