חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נרטיבים של חופש בפילוסופיה הודית
  Freedom Narratives in Indian Philosophy  
0687-2466-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200281 גילמןשיעור פרופ רוה דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור נמצא על קו התפר של פילוסופיה וספרות. נקרא יחד ביצירות קלאסיות, ובכלל זה פרקים מתוך הקורפוס האופנישדי והאפי. נבקר בסאנקהיה-קאריקא, יצירה שהיא "קרובת משפחה" של היוגה-סוטרה, ונדון גם בחומרים חדשים, ביניהם סיפורים ומסות מאת הסופרת הבנגאלית מהאשווטה דווי, הסופר ההודי-פאקיסטני סעאדת חסן מנטו, וסלמן רושדי פורץ הגבולות וההגדרות. את הטקסטים השונים נקרא דרך תיאוריה הודית בת-זמננו, ובכלל זה מאמרים מאת דאיה קרישנה, גאיטרי ספיבק וארינדם צ'קרברטי. החוט המקשר את החומרים השונים מהם הקורס עשוי הוא מושג החופש, שיעמוד במרכז פגישותינו.

Course description

Freedom Narratives in Indian Philosophy

This course stands on the borderline between philosophy and literature. We will read together classical texts, which include Upaniṣadic and Epic chapters. We will also visit the Sāṃkhya-Kārikā, a treatise closely connected to Patañjali's Yogasūtra, and discuss contemporary materials such as the literary work of Mahasweta Devi, Saadat Hasan Manto and Salman Rushdie. We will read these texts with and through contemporary Indian theory, namely papers by Daya Krishna, Gayatri Spivak and Arindam Chakrabarti. The connecting-thread that binds together the different materials which the course consists of is the concept of freedom, to be discussed, dissected and reinterpreted in each of our meetings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת