חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמננו
  Female Deities in Taiwanese Religion  
0687-2458-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר וינטר סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לאלוהויות נשיות תפקיד בולט בדת הטיוואנית בת-זמננו, כמו גם היסטוריה ארוכה בסין. יש הטוענים כי ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על קיומו של פולחן לאלוהות נשית בסין כבר באלף הרביעי לפנה"ס. בקורס זה נתחקה אחר האמונה באלוהויות נשיות בתקופות היסטוריות שונות בסין, ונזהה דפוסים מגדריים במסורות דתיות אשר פעלו בחברה בה שלטו נורמות פטריאכליות והירארכיות גבריות. דגש מיוחד יינתן להבנת ההקשרים החברתיים והתרבותיים של אמונות ונוהגים מסוג זה בטיוואן היום. נשרטט את הדרכים בהן אלוהויות נשיות בטיוואן מתוארות ומומשגות, על רקע אורתודוקסיה של אלים גבריים, פולחן טריטוריאלי ופולחן אבות מבוסס-היטב. ננסה להבין את המשמעויות השונות שיש לאמונה באלה נשית עבור מאמינים ומאמינות בטיוואן, ונתבונן במחלוקות עדכניות - במיוחד בקרב מאמינים ומאמינות בודהיסטיים - באשר לדרך בה נשים אמורות לבטא את מסירותן הדתית. לבסוף, כיוון שאלות בטיוואן מדומיינות לעיתים קרובות כאמהות, נחקור את סוגי האמהוּת שאלות טיוואניות בנות-זמננו מייצגות, כשאנו משווים מודלים אלו של אמהוּת למושגים מוקדמים יותר של אמהוּת סינית, ולאמונות מערביות באלה-האם.
Course description
Female Deities in Taiwanese Religion: Historical Roots and Contemporary Practice

Female deities occupy a prominent position in contemporary Taiwanese religion, and have a long history in China. Some argue that worshipping a Chinese goddess is attested in the archaeological record as early as 5,500 years ago. In this course we will trace the belief in female deities throughout different historical periods in China, and we will identify gendered patterns in different religious traditions which operated in a society governed by patriarchal norms and male hierarchies. Special emphasis will be given to understanding the social and cultural contexts for such beliefs and practices in Taiwan today. We will examine the ways in which female deities are portrayed and conceived against an existing orthodoxy of male gods, territorial cults and well-established ancestor worship. We will explore the different meanings that worshipping a female deity has, in Taiwan, for men and for women devotees, as we follow recent controversies, especially among Buddhist believers, concerning the ways women should express their religious devotion. Finally, since Taiwanese goddesses are often imagined as mothers, we will examine the kind of motherhood that contemporary Taiwanese goddesses represent, comparing their model of motherhood with earlier notions of Chinese motherhood, and with Western beliefs in a mother-goddess.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת