חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן
  The Philosophy of Absence in Architecture and Aesthetics in China and Japan  
0687-2454-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור גב' דור גליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ה 'היעדר' כמו גם מושג ה 'ריקות' (אין, ריק, הלא-מוחשי, מרווח, חלל וכולי) הינו רעיון פילוסופי ומעשי במרחב התרבותי של מזרח-אסיה; ההיעדר משחק תפקיד מהותי בעולם הפילוסופיה הסינית (כמו למשל בלאודזה) ובבודהיזם ההודי, הסיני (כמו הצ'אן) והיפני (זן-בודהיזם) והינו מונכח בעולם החומרי-אסתטי דרך המרחב הארכיטקטוני השלם ואלמנטים בו, (כמו השער), ובמרחב האמנותי (כמו למשל בציור סיני); נתוודע למושגים השונים בסינית וביפנית המייצגים את ההיעדר והריק בכל אחד מזרמי הפילוסופיה השונים, בבודהיזם ובעולם הארכיטקטוני-אסתטי ונחקור את משמעותו ותפקידו כמו גם נשווה ביניהם: האם תפקידו זהה או שמא שונה בכל אחד מהתחומים/התרבויות; האם יש להיעדר או לריק מעמד אונטולוגי בפני עצמו או רק כאשר הוא חלק מהמהות השלמה של "דבר והיפוכו" או "הבין לבין" שהוא גם "זה וגם "זה" או "לא זה" וגם "לא זה" (בין המוחשי ללא-מוחשי; בין "הקיים" ל "לא קיים"); שיעור זה מזמין, אם כך, דרך נושא ההיעדר והריק, ללימוד וחשיבה רוחביים ורב-תחומיים שכן נצא מרעיון ההיעדר החוצה במרחב, בזמן ובתחומי היצירה השונים.

Course description
The philosophy of absence in architecture and aesthetics in China and Japan
Absence or Emptiness (the intangible, in-betweeness, gap, space, etc) are philosophical and practical terms that are central to East Asian thought and cultural; Absence plays an essential role in the different “traditions” of Chinese philosophy (such as laozi), Indian, Chinese (Chan) and Japanese (Zen) Buddhism and is being manifested in the material-aesthetic world through architecture (from the spatial whole to various elements, such as gates) and Chinese and Japanese art ; we will get acquainted with the different Chinese and Japanese terms that represent absence and emptiness in each of the philosophies, architectonic and other aesthetic creations and investigate as well as compare its significance and philosophical role; do we find one, identical meaning or different roles in each and every sphere? We will try to understand whether the absent element has its own unique ontological status or whether it is significant only within the whole “thing and its opposite” (“this and this together “or “nor “this” either “this”) .

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת