חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבה דרמטית ומחשבה עלילתית
  Dramatic Writing and Plot Design  
0680-6301-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1800-2000317אגילמןסדנה מר כ"ץ יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה מעשית לכתיבת סיפורים ותקצירים עלילתיים דרמטיים תוך חידוד הכלים העלילתיים.

Course description

A practical workshop for writing of dramatic stories and plot synopses while honing  your plot tools.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת