חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנת שירה שנה ב' ו-ג' (תשע"ז)
  Poetry Workshop 2,3 Years (2016)  
0680-6204-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200497 גילמןסדנה גב' אס זיו שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנת השירה "בחברת משוררים" תוקדש לשלוש תנועות עיקריות שתשתלבנה זו בזו: קריאה בטקסטים מהעת העתיקה ועד ימינו, תרגול וקריאה בטקסטים של המשתתפים. הקריאות והתרגול ילוו בדיון בשאלות תשתיתיות לכתיבה, כגון זמן וחלל בשיר, התחביר כמשכנה של המוזה, זיקות בין צורה לידע ופיתויי "האני הלירי” וסכנותיו.  

 

הנוכחות בסדנה היא חובה. העדרות מיותר משלושה מפגשים תביא לביטול השתתפות. 

דרישות הסדנה: כתיבת טקסטים משבוע לשבוע ונוכחות פעילה בפגישות.

Course description

The workshop “In the Company of Poets” will comprise three interlocking components: reading ancient to contemporary poetry, practice, and reading the texts of the participants. Both the reading and the practice will focus on fundamental questions, such as time and space in a poem, syntax as the dwelling place of the Muse, relations between form and knowledge, and the seductions and dangers of "the lyrical I."

Presence in class is mandatory. Absence from more than three classes will result in cancellation of the course.

Workshop requirements are writing weekly assignments and active participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת