חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה בפרוזה (לשנה ב')
  Workshop in Prose (Second Year Students)  
0680-6009-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800317אגילמןסדנה מר משעני דרור אהרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בסדנה זו ייבחנו היבטים שונים של כתיבת סיפור קצר, תוך התמקדות על מבנה העלילה והדמויות.
Course description

In this workshop we'll experiment in various aspects of writing a short story, focusing on plot constructing and characters.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת