חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה בפרוזה (לשנה ב')
  Workshop in Prose (Second Year Students)  
0680-6008-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400317אגילמןסדנה מר ברדוגו סמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסדנה תציע מהלך שמטרתו להקנות לתלמיד ולתלמידה דרכים אפשריות של הבנה ביחס למעשה הכתיבה היוצרת. בשיעורים יינתנו דגשים הקשורים ב"מעמד הכתיבה", היינו, כתיבה כאן ועכשיו, תוך ניסיון ל"דחוק הבניות ותובנות של כתיבה". יוצעו נקודות, שהן גם כלים, לחשיבה ביחס למעשה הכתיבה ולהופעתו בטקסט: הזיכרון, הזמן והשפעתו, השתנות הגוף (נקודת המבט) וההשלכות לכך, מעמד הדמויות בטקסט, החלל-המרחב ותרומתו, הסגנון הפואטי וחשיבות השימוש הסינגולארי בשפה. לאורך הסדנה יכתבו התלמידים תרגילים משבוע לשבוע, ואלה יעמדו לדיון בפני משתתפי הסדנה.

מטלות התלמידים בקורס:

         א.         נוכחות מלאה והשתתפות בשעורים. פרזנטציה בכיתה של תרגילי הכתיבה (רוטציה בין התלמידים) וכתיבת מטלת סיום בסוף הסמסטר.

         ב.         הציון בקורס יורכב מ: א. הגשת תרגילי כתיבה, כתשעה תרגילים שיימסרו אחת לשבוע. אורך התרגילים כעמוד וחצי (80%). ב. הגשת תרגיל סיום (התרחשות סיפורית קצרר) (15%). ג. השתתפות פעילה בדיון הכיתתי (5%).

Course description

The course is an attempt to provide the student ways of dealing with written text, solving it and developing his skill in personal creative writing. The course is trying to enlarge the textual dimension from different points of views, while exercising reading and writing. Tools for structuring the text will suggest, building the narrative – the storyline, characteristics, focus, time issues, expression and voice. During which the students will exercise fragments of writing situations, events, feelings. Later on they will approach the writing of a "Story". 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת