חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיסטופיה עכשיו: מחשבת הקץ והחורבן בספרות הציונית ובתרבות המערב בכלל
  Meditating on Utopia Dystopia The End of Days and Beyond  
0680-5551-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1400209 כיתות דן דודסמינר פרופ כהן אורי
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יבחן את האפוקליפסה מנקודות מבט ספרותית ותיאורטית. ההתמוטטות הכללית כפי שהיא נכתבת מנקודת המבט של השורדים היא צורה ספרותית מורכבת ורווחת בספרות ובמחשבה במערב החל משלהי בית שני ועד ימינו. במהלך הסמסטר נבחן את הקץ ואת כתיבתו מבחינה תיאורטית ואסתטית, נעמוד על הקירבה והשונות בין האוטופיה, הדיסטופיה, האפוקליפסה, וחידושי הז'אנר ש"אחרי האפוקליפסה". את המחשבה התיאורטית תלווה קריאה בקלסיקות של התחום בספרות העולמית ובקולנוע ונבחן את סיוטי החורבן של הספרות העברית ומערכת היחסים שלהם עם הציונות והמסורת היהודית –  מג'ורג' אורוול ועד ישי שריד והטלויזיה האמריקאית העכשווית.

Course description

The Seminar will examine the apocalypse from a literary and theoretical point of view. Attending the general collapse that is written from the point of view of the survivor, or the °last man° is a complex literary form that is present from antiquity to the present. During the seminar we will examine the writing of the end and its aesthetics as well as the relations between utopia and dystopia and apocalypse as well as novelties of “after the apocalypse”. Theory will be accompanied by a reading of the classics of the form in literature and visual culture observing the nightmares of the end and the anxieties of the present in works from George Orwell to Amos Keinan and other contemporaries.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת