חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אהרן שבתאי: פואטיקה של אחאות
  Aharon Shabtai: A Poetics of Sibling Rivalry  
0680-5404-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800362אגילמןסמינר פרופ גלוזמן מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אהרן שבתאי הוא מהמשוררים המעניינים הכותבים עברית משנות השישים ועד ימינו . שבתאי החל לפעול במקביל לוולך, ויזלטיר והורביץ וספריו הראשונים קראו תגר לא רק על הנורמות של משוררי שנות החמישים (דוגמת זך, עמיחי, אבידן, רביקוביץ) אלא גם על שירת בני דורו. בסמינר נקרא כמה מספריו המרכזיים ונעמוד על השינויים הדרמטיים בפואטיקה שלו, במיוחד מהקובץ "אהבה" ואילך. נבחן את תפקיד השירה היוונית, שאותה תרגם, בעיצוב הפואטיקה שלו ונקרא את ספריו על רקע שירת התקופה.
Course description
Aaron Shabtai's poetic work is marked by his resistance to what he sees as Hebrew poetry's   melancholic tendencies. As a scholar of ancient Greek literature, he advocated a different path of ethical writing. Since the 1960 he has been writing in an extremely original style, although that style evolved radically over the past decades. The seminar will focus on his poetic and critical writing.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת