חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מעבר לסובייקט
  Beyond the Subject  
0680-5402-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1400449 גילמןסמינר ד"ר דותן איל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

'הסובייקט' הוא אחד המושגים הרווחים ב'שיח' התרבותי היום ולבטח אחד השנויים ביותר במחלוקת. בסמינר זה ננסה להבין מה עבר על הסובייקט מתקופת פריחתו הגדולה בנאורות ועד כמעט 'מותו' בידי 'האחר' של הפוסט-סטרוקטורליזם וזאת דרך חמש גרסאות דומיננטות. נמקם את נקודות המחלוקת וההסכמה ביניהן; ונצביע על כיוונים עכשוויים של מחשבה אודותיו. הסובייקט המודרניסטי ייבחן דרך תיאוריית האינטרפלציה של אלתוסר וז'יז'ק; ואילו גרסאות פוסט-סובייקטיביות ייבחנו דרך דלז, באטלר, ריאליזם ספקולטיבי (גרהם הרמן),  וכן דרך מודל הערב-רב (Multitude) של הארדט ונגרי.

חובות הקורס: נוכחות. הגשת סמינר או רפרט כתוב, רפרט בכיתה וכן 2 מטלות קריאה.
Course description

Today there is no coherent or at least single form of subjectivity and experience, and no single approach (phenomenology, psychoanalysis and the “subjected” subject of post-structuralism) holding sway. Our seminar mirrors and addresses this openness in what subjectivity means in the contemporary world, through the thinking of one modernist representative (Slavoj Zizek), and four postmodern representatives (Deleuze & Guattari, Hardt & Negri, Herman and Butler).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת