חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המטפורה: נקודת צומת בינתחומית
  Metaphor: an Interdisciplinary perspective  
0680-5178-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800320 גילמןסמינר פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נדון בגישות קוגניטיביות שונות העוסקות במטפורה ובשימוש בה בשפה, בספרות, באמנות, ובשיח הפוליטי.

חובות הקורס

במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ- 7-8 מאמרים.

בסיום הקורס תוגש עבודת סיכום.

חובת נוכחות בשיעורים

Course description
The course will examine various cognitive theories of metaphor and the use of it in language, literary works, art and political discourse.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת