חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבה נשית: גוף ויצירה
  "Ecriture Feminine": the material/ maternal and creation  
0680-5176-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1600260 גילמןסמינר פרופ מילנר איריס
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק ביצירותיהן של חמש נשים סופרות  שנכתבו בשפות שונות ובהקשרים  תרבותיים וחברתיים שונים:  מרי שלי ("פרנקנשטיין"), אלנה פרנטה ("אהבה מטרידה", "ימי נטישה", "הבת האפלה"), אינגבורג בכמן ("מלינה"), קלריס ליספטור ("Agua Viva" – "The Stream of Life" ו- "דרך הייסורים של הגוף") ויהודית הנדל ("הכוח האחר"). יצירות אלו יידונו בזיקה לאידאת "הכתיבה הנשית", כפי שניסחה/כתבה אותה, בין השאר, הלן סיקסו (בהתייחסה לליספקטור), ול"בזות", על פי ז'וליה קריסטבה.  בתוך כך ייבחנו תפישות אפשריות, המשתמעות מן הטקסטים הנידונים, של הכתיבה הנשית כמרחב של היתקלות עם "זרות מטרידה", עם האלביתי – כמקור כוחה.

חובות הסמינר הן: נוכחות קבועה, קריאה שוטפת של יצירות ספרות ומאמרים נלווים וכתיבת עבודה מסכמת (עבודת "רפרט" או סמינריון).
Course description

The seminar will focus on the works of five women authors, written in various languages and in varying social and cultural contexts: Mary Shelley ("Frankenstein"); Elena Ferantte ("Troubling Love", "The days of Abandonment" and "The Lost Daughter"); Claris Lispector ("Agua Viva" and "The Via Crucis of the Body"); Ingeborg Bachmann ("Malina") and Yehudit Hendel (Hakoach Haacher).These works will be discussed  in relation to the concept of "feminine writing" – as offered by Hélène Cixous, among others  (in her writings on Lispector), and to Julia Kristeva's "abjection". An understanding of  art in general, and of feminine writing in particular, as a space of encounter with the Unheimliche – an understanding toward which the texts are possibly oriented - will be introduced. The seminar requires presence in classes, reading of literary and other materials and a submission of a final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת