חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הרומן בגוף ראשון: עיוורונו של נרקיסוס
  First Person Novel: Narcissus Blindness  
0680-5174-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-2000319אגילמןסמינר פרופ קאהן מישל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסמינר לתואר שני היא לבחון ולדון על הסיבות לצמיחתו של הרומן בגוף ראשון בתקופת הנאורות. מדוע העדיפו הסופרים לאמץ צורות כתיבה כגון זיכרונות, מכתבים ויומנים אישיים במרחב הבדיוני אותו יצרו? בה בעת עם פריחתו האדירה של הרומן, מסתמנת נטייה ברורה להעמיד את ה"אני" כסובייקט בקדמת הבמה. המספר הוא לרוב גם גיבור העלילה. תשוקה עזה תוקפת אותו לספר את חייו, לחשוף את מהוויו הנפשיים ואת סודותיו הכמוסים, לבחון מחדש את מעשיו הקודמים ולהבין את השלכותיהם המאוחרות. לעתים קרובות, הנרטיב בגוף ראשון חושף את כשליו הרגשיים של הגיבור המספר וכך עולות סוגיות פסיכואנליטיות כגון הכחשה, הדחקה וחסרים פתולוגים.

הכתיבה בגוף ראשון מהווה מרחב שיח ספרותי בדיוני מועדף עבור סופרים מכוננים כגון מריבו (Marivaux), פרוו (Prévost), דידרו ((Diderot, לקלו (Laclos) ורוסו (Rousseau). קריאה ביצירותיהם בראי ההיסטוריה הספרותית, הנרטולוגיה, הפואטיקה, ניתוח השיח והסוציולוגיה הביקורתית תאפשר להבין לעומק את הקשר הדינמי שבין תמורות תרבותיות עמוקות לאפיוני כתיבה ספרותית מסוימים ולהכיר את התנאים המקדימים להיווצרותו של הסובייקט הפוסט מודרני בשדה הספרותי בצרפת.

חובות הסמינר:

נוכחות חובה; קריאת החומרים הביביליוגרפים (קטעים מתוך יצירות ספרותיות ומאמרים ביקורתיים) שיובאו בתחילת הסמסטר בתוכנית השוטפת של הסמינר; בחירה ביצירה ספרותית אחת שיש לקרוא בשלמותה) והצגתה בכיתה (15% מהציון הסופי); הצגת מאמר ביקורתי בכיתה (15% מהציון הסופי); הגשה בכתב של נושא עבודת סמינריון או עבודת השתתפות – מבוא של העבודה; הגשת העבודה המלאה על פי המועדים הקבועים בפקולטה (70% מהציון הסופי).
Course description

This Master seminar is designed to debate on the emergence of the first person narrative novel in France Enlightenment and to explain the popularity's reasons of ways of writing as the memoirs, the letters and the diary within the fictional field. The prosperity of the novel goes together with a strong tendency of the self to occupy the front of the stage. The narrator is the most often the hero of the plot. He is burnt by a strong desire to tell his life, to expose is most intimate feelings and secrets, to redefine his former acts and to understand their consequences. Frequently the first person narrative reveals unconscious emotional failures like dinial, repression and other pathological disorders.

The first person narrative novel becomes a discursive field of fiction very appreciated by the most important writers of that time. Novels of Marivaux, Prevost, Diderot, Laclos and Rousseau will be read through the prism of theoretical approaches such as critical history, narratology, socio-critic, poetic and discourse analysis.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת