חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסתטיקה, אתיקה ורוע
  Aesthetics, Ethics and Evil  
0680-5171-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1600319אגילמןסמינר ד"ר אלפנדרי עידית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר ידון בקשר בין אסתטיקה לאתיקה ורוע ויצא מנקודת השקפה שמייצגת אותה הפילוסופית איליין סקרי. ייצוג של הקשר בין רוע לנשגב נלמד בעזרת ניתוחים לציור וצילום של מבקר האמנות מייקל פריד. ינותחו גם ספר של פרויד טקסט של לקאן ומאמרים של ולטר בנימין, אלכסנדר נהמס, לורה מאלוי וסטנלי קאוול.  נקרא ספרות ונצפה בסרטים שמאירים את שאלת המחקר של הסמינריון. סקרי טוענת שהיופי משכפל את עצמו בעולם ולכן מעודד טעות בשיפוט האסתטי.  אפשר לטעות ביחס ליפה—למצוא יופי בחיקוי פשוט או להדחיק חוויה אסתטית בנוכחותו של יופי עמוק ומתוחכם.  סקרי מגלה לקורא שהיא עצמה הדחיקה את התפקיד המורכב שיש לכף הדקלים בייצוג היופי בציורי ניס של מאטיס—וטעות זו בשיפוט האסתטי מוכיחה עד כמה חומרי העולם וכיצד נעלמים הצדדים המטאפיזיים של האובייקט והסובייקט בנוכחותו של היופי.  לכן סקרי קובעת שהאסתטיקה חושפת את הנוכחות של החומר בעולם ואת הרגישות של העולם לפציעה ולחבלה וכך היא מחייבת את קיומו של מושג האתיקה—אף כי הצדק עצמו מצוי מחוץ לכוחות הסנסוריים שלנו.  ראשית, נבחן את התפישות בספרה של סקרי ובעזרתן נחקור ספרות, יצירות אמנות וקולנוע שמדגישות את המתח בין המשיכה ליופי, לבין ההתגלות של צדק בעולם—החשוף לפגיעה שמקורה בפעילות תמידית, חבויה או גלויה, של הרוע.  לקראת סיום הסמסטר הסטודנטים ילמדו שגם לנימוסים יש ערך אסתטי וכשהרוע משתמש בהם לקידום מטרותיו הוא קשה לזיהוי.  הרוע חבוי עמוק מאחורי שכבות על שכבות של גינונים והצדקות תרבותיות שחיי חברה מביאים ליחסים בינאישיים.

חובות הקורס: נוכחות בכיתה, קריאה וצפייה בסרטים, רפרט בכיתה ועבודה סמינריונית על טקסטים נוספים לאלה שבסילבוס ולפי סיכום איתי בשעות קבלה, השתתפות פעילה בשיעורים שתתרום להצלחת הסמינר.

Course description
The seminar will examine anesthetic’s relation to ethics and evil and will undertake to explain the viewpoint of the philosopher Elaine Scarry.  Students will also study books by Freud and articles by Lacan, Walter Benjamin, Alexander Nehamas, Laura Mulvey and Stanley Cavell.  We will read novellas and see films relevant to the research world of the seminar. Scarry argues that beauty has copies in the world and thus enhances mistakes in aesthetic judgment.  One can find beauty in a simple imitation or suppress an aesthetic experience in the presence of deep, sophisticated beauty.  Scarry discloses to her reader that she herself repressed the complex function of palms in the representation of beauty in Matisse's Nice paintings—and this mistake in aesthetic judgment proves how material the world is and how the metaphysical aspects of the object and the subject disappear in the presence of the beautiful.  Hence, Scarry asserts that the beautiful exposes the exaggerated materiality of the world and unravels the world's vulnerability to injury and damage and states that thus the beautiful renders the existence of justice necessary—although justice is external to our sensory powers.  First, we will examine Scarry's concepts and by using those notions we will study literary text, canvases and films that stress the tension between the attraction to aesthetics and the appearance of justice in the world—which is exposed to injury that emerges from the eternal, open or hidden, activity of the evil.  As the semester winds up, students will study that manners have an aesthetic value and when evil uses those to advance its goals it becomes difficult to identify.  Evil is hidden deep under layers and layers of manners and cultural justifications that social living brings to human relations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת