חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שירה מזרחית בישראל
  Mizrachi Poetry in Israel  
0680-5084-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-2000260 גילמןסמינר פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יתאר את השירה שנכתבה בישראל על ידי יוצרים ויוצרות מזרחים מאז שנות השבעים ועד ימינו. כיצד משתקפת בשירה החוויות המזרחיות של עליה/הגירה, של שוליות מרחבית וחברתית, של זרות לשונית? האם ישנן עמדות פוליטיות מזרחיות או פמיניזם מזרחי? המשוררים המרכזיים שידובר בהם: ארז ביטון, מואיז בן הראש, סמי שלים שטרית, אמירה הס, מירי בן שמחון, ויקי שירן, אלמוג בהר, רועי חסן, עדי קיסר ואחרים.

חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 2 עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית.

Course description

The seminar focuses on Mizrahi poets, mainly from the second generation, showing their relation towards Hebrew language, ethnic stereotypes, memory, space, body, feminism and cultural identity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת