חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מפגשי מחקר
  Research Encounters  
0680-5022-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600323 גילמןשיעור פרופ מילנר איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשיעור זה נעמיק את המתודולוגיה המחקרית בתחום הספרות, תוך שילוב בין עבודת מחקר שיטתית ומפגשים עם חוקרות/ים ויוצרות/ים משדה הספרות. בשבוע הראשון תוצג יצירה ספרותית קצרה שתלווה אותנו במהלך הסמסטר כמושא מחקר, ובאמצעותה נתוודע לטכניקות שונות של בניית שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי/ארכיוני הולם, מציאת סדר כתיבה רצוי, ועוד. את עבודת המחקר ילוו מפגשים עם מגוון רחב של חוקרים/ות ויוצרים/ות משדות שונים בספרות, תוך דגש על מתודולוגיית המחקר והכרת תת-הדיסציפלינות השונות בשדה הספרות והתיאוריה.
Course description
In this course we will deepen our practice of research methodology in the field of literary studies, combining systematic research work and encounters with literary scholars and authors. In the first week we will present a short literary work which will accompany us all along the semester as a research object, allowing us to get a better acquaintance with various technics such as constructing a research question, bibliographical and archival research, finding the right order of writing, etc. The research work will be combined with encounters with various literary scholars and authors, concentrating on research methodology and learning to know the different sub-disciplines in the fields of literature and theory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת