חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארכיונים ספרותיים בשירות המחקר: אלתרמן ושלונסקי
  Literary Archives as a Source of Research: Shlonsky and Alterman  
0680-4807-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600361אגילמןסמינר ד"ר סטפק רחל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ארכיוני הסופרים זוכים לפריחה לאחרונה, כנדבך חשוב במחקר הספרותי. ארכיונו של הסופר הוא בעל חשיבות מרכזית להעמקת הקשב ביצירתו, ומאפשר היכרות מעמיקה עם הסופר כמכלול – עם כתיבתו, אישיותו, קשריו, יחסו אל סופרים ואל הספרות ועוד. סמינר זה נועד להקנות כלים מעשיים ומיומנויות למחקר הנעזר בארכיוני סופרים.

הסמינר יתמקד באברהם שלונסקי ונתן אלתרמן, ממכונני התרבות העברית וממעצבי דמותה, שארכיוניהם שמורים במרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית באוניברסיטת תל-אביב.

בסמינר זה נעסוק בהפקת המירב מתוך הארכיון הספרותי ובתוצרים השונים שניתן ליצור באמצעותו. נעסוק בכתבי יד שחלקם לא ראו אור מעולם ונדון בכלים שונים של מחקר ארכיוני ושל "בלשות ספרותית": עבודה עם כתבי היד, איתור יעיל של חומרים עבור המחקר בארכיונים, מיפוי של הארכיונים הרלוונטיים לחוקר הספרות וכדומה.

* נוכחות חובה.

Course description

Literary archives are attracting renewed interest as an important element in literary research. The archive of an author is of central importance in deepening the focus on his/her work, and enables a greater acquaintance with the scope of the writer’s writing, personality, relationships, and attitude towards writers and literature in general. This seminar is designed to provide practical tools and skills for research, which makes use of authors' archives.

This seminar will focus on Avraham Shlonsky and Nathan Alterman, both among the founders and shapers of modern Hebrew culture, whose archives are maintained in the Kipp Center for Hebrew Literature and Culture of Tel-Aviv University.

In this seminar, we will study how to derive the greatest benefit from the literary archive, and the various works it may produce. We will examine manuscripts, some of which have never before been published, and discuss different tools for archival research and literary detective work: working with manuscripts, effective unearthing of materials for research in archives, mapping of the relevant archives for the literary researcher, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת