חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבתו של קפקא
  To read Kafka anew  
0680-4806-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200101 כיתות דן דודסמינר ד"ר קליין רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נבקש לקרוא את קפקא מתוך הטקסט שלו, מבלי להסתמך על הפירושים הרבים, אלא רק על הטקס עצמו. כיצד טקסט זה בנוי? כיצד קפקא מתחיל רומן? סיפור קצר? כיצד ניתן לאפיין את כתיבתו? את המבנה של הרומנים? של הסיפורים הקצרים? רק לאחר קריאה צמודה והשוואתית – בין הסיפורים הקצרים, הרומנים, המכתבים – נידרש לקריאות הפרשניות הגדולות אודות קפקא.

Course description
We will read Kafka from his text itself, without taking into account the major readings of Kafka in the 20th century. This reading will be aimed to characterize Kafka's writing: how does he begin a story, a novel? How does he link between the different parts of a novel, of a short story? Only after this close reading of Kafka we will examine briefly the different possibility to interpret Kafka.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת