חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סיפורת גותית: שלושה דורות
  Three Generations of Gothic Prose Fiction  
0680-4805-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200361אגילמןסמינר ד"ר שיפמן סמדר
סמ'  ב'1000-1200361אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המאות העשרים והעשרים ואחת העבירו את מחוז התרחשותו של הגותי מהיער האפל או הארמון החרב אל הפרוורים הבורגניים. נעסוק במעמדה הספרותי והחברתי של הגותיות ברומנים וסיפורים קצרים של פלנרי או'קונור, אליס מונרו, טרומן קפוטה, פול אוסטר וקורמאק מקארתי. איך חדר המאיים אל לב קיומנו היומיומי? מה תפקידו הספרותי והתרבותי? על מה מעידה המרכזיות ההולכת וגוברת שלו בספרות בת זמננו?

ננסה להבחין בין שלושה הדורות השונים של הסיפורת הגותית: הדור בו הגותי יכול להיקרא כחזרתו של המודחק, הדור שלאחריו, בו המודחק התקרב אל הפרבר או העיר, והדור הנוכחי, המקשה עלינו להפריד בין היומיומי לבין הגותי.

דרישות הסמינר: נוכחות חובה. קריאת סיפורים ורומנים במהלך הסמסטר.
Course description

The 20th and 21st centuries have seen the Gothic permeate from the dark forest and the crumbling castle into the bourgeois suburbs. We will deal with the literary, cultural and social status of Gothicism in the novels and short stories of Flannery O'Connor, Alice Monroe, Paul Auster, Cormac McCarthy and Truman Capote. We will deal with questions such as -- How has the uncanny penetrated into the very core of our everyday, bourgeois existence? What does its centrality in current literature testify to?

We will try to distinguish between the three generations of Gothic prose fiction: the first generation, in which the Gothic may be read as the return of the repressed, the next one, in which the repressed came closer to home, and the current one, which makes it nearly impossible to distinguish between the mundane and the Gothic.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת