חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היה או לא היה: הסיפור העממי וההיסטוריה היהודית
  Folk Narrative and Jewish History  
0680-4803-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400317אגילמןסמינר ד"ר רוטמן דוד יחזקאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הספרות העממית, בז'אנרים השונים בהם היא מופיעה, מהווה ערוץ ביטוי מרכזי של הזיכרון הקיבוצי. חוקרים מדיסציפלינות מחקר שונות, כגון אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פולקלור, מגדר והיסטוריה עמדו זה מכבר על חשיבותה של ספרות זו לבירור שאלות העוסקות בתודעה היסטורית, מעמדם של גיבורי תרבות, חיזוק היסודות המשותפים של קהילות מדומיינות וממשיות ועוד. דרישות: קריאה, הצגת רפרט בעל פה, עבודת סיום

בסמינר נבקש לברר לעומק שאלה זו, תוך עיון בסיפורי עם יהודיים מן הזמן העתיק ועד ימינו, נברר כיצד קבוצות ויחידים בעם היהודי סיפרו לעצמם את עברם באגדות, מיתוסים, סאגות, וסיפורים אישיים. ננסה להבין משמעויותיהם ותפקידיהם של הסיפורים הללו בתהליכים החברתיים שעבר העם היהודי. בתוך כך נעמוד על התיאוריה של חקר הספרות העממית כמקור היסטורי, כפי שזו באה לידי ביטוי בדיסציפלינות השונות, תוך בירור מערכות הקשרים והפערים שבין היסטוריה, זיכרון וסיפור.

חובות הקורס: קריאה משיעור לשיעור, הצגה בעל פה של סוגיה בתחום, עבודת רפרט או סמינר
Course description

Folk literature, in its various genres, is a central channel for expression of the communal memory. In this seminar we shall meet with Jewish folk narratives from Antiquity to Modern era and try to figure how groups and individual in the Jewish people told their past to themselves in legends, myths, sagas and personal narratives. We shall try to understand the various meanings and functions of folklore in the main social processes that Jews went through. Part of the seminar is dedicated to theoretical and methodological discussions about folk literature as historical source and exploring connections between history, memory and story.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת