חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפואטיקה של ההבטחה האלוהית
  The poetics of the divine promise  
0680-4802-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר ד"ר זינדר אריאל
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משוררים ונביאים הביאו לקהליהם דברים שונים הנאמרים מפי האל. חלק ניכר מן השיח האלוהי העברי שנוצר כך מיוסד על הבטחה: הבטחה לגאולה, לנקמה, להכרה, לזיכרון, להשבת הדברים לקדמותם או להחלת שינוי רדיקלי בדברים כפי שהם. בסמינר זה נעקוב אחר מסורת טקסטואלית ודתית זו תוך עיון בהבטחות המושמעות מפי נביאים, מספרים מקראיים ומשוררים מימי הביניים. בין השאלות שנבחן יהיו אלה: אילו אפשרויות טקסטואליות ורעיוניות נפתחות בצורת ההבטחה, ואילו אפשרויות נסגרות? כיצד ניסחו יוצרים אנושיים הבטחה כך שהיא תישמע אלוהית? מה מקנה להבטחות אלה את הסמכות שלהן, ומה מאפשר להן להיות הבטחות פתוחות וסתומות, החלטיות ועמומות? קריאת הטקסטים העבריים תלווה בקריאה תיאורטית בכתביהם של פרידריך ניטשה, שושנה פלמן ואחרים.

Course description

The course will engage in a series of critical readings of various sources, ranging from the Hebrew Bible to medieval Piyyut, while following the textual tradition of the divine promise. While seeing their present days through lenses of the past and the future, prophets and poets fashioned such promises constantly even after the alleged end of prophecy with the destruction of the Temple in Jerusalem. The reading of these Hebrew sources will be accompanied by theoretical readings into the nature of the promise and divine speech.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת