חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "בנקיק נסתר", על חיי הרפאים של לשון הקודש בשירה העברית משנות החמישים ועד זמננו
  A Hidden Crevice: On the Ghostly Lives of the Holy Tongue in Hebrew Poetry  
0680-4504-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600361אגילמןסמינר ד"ר מיטל אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יתחקה אחר עקבותיה של לשון הקודש בשירה העברית החילונית שנכתבה בישראל משנות החמישים ואילך, ויעמוד על קשת היחסים של היצירה הנתפסת כחילונית עם הקדושה הדבוקה בה. נקודת המוצא של הסמינר היא הרהוריו של גרשם שלום אודות עוצמת הרפאים הטמונה בעברית שעברה תהליכי חילון, כפי שהעלה אותם במכתבו לפרנץ רוזנצוויג ב-1926. הקריאה תתמקד בתכנים דתיים ישירים, כגון כתיבה על האל ועל טקסים דתיים, התייחסות לסיפורי המקרא ולדמויות מקראיות, וכן בהתחקות אחר נוכחותה של לשון המקורות (מקרא, לשון חכמים, תפילה, מיסטיקה יהודית ועוד) ביצירתם של  יהודה  עמיחי, נתן זך, דוד אבידן, דליה רביקוביץ, יאיר הורביץ, יונה וולך, מאיר ויזלטיר, חזי לסקלי, יצחק לאור, תמיר להב-רדלמסר ועוד.

נוכחות בשיעורים.

Course description

This Seminar will follow the tracks of the holy tongue (leshon hakodesh) in secular Hebrew poetry in Israel from the 1950s onwards, and will examine the spectrum of relations between the supposedly secular art and its intrinsic sanctity. This Seminar 's point of departure is Gershom Scholem's reflections on the ghostly power that lies within the secularized Hebrew, as expressed in his 1926 letter to Franz Rosenzweig. Our reading will focus on explicit religious contents, such as writing about God and the scriptures and biblical references, and will investigate the presence of religious sources (the bible, the sages, prayers, Jewish mysticism, etc.) in the works of Yehuda Amichai, Nathan Zach, David Avidan, Dahlia Ravikovitch, Yair Hurvitz, Yona Wallach, Meir Wieseltier, Hezi Leskali, Yitzhak Laor, Tamir Lahav-Radlmesser and other.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת