חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ולטר בנימין: הדיאלקטיקה של המסורת ושאלת הספרות
  Walter Benjamin: the Dialectic of Tradition and the Question of Literature  
0680-4503-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400261 גילמןסמינר פרופ שחר גלילי
סמ'  ב'1200-1400450 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הגותו של ולטר בנימין הייתה בסימן סתרי המסורת: כתביו שבים לשוחח עם מסורות תיאולוגיות, מיתיות, ספרותיות ופוליטיות ששקעו, אבדו או נסוגו למצבי חביון והסתתרות. בסמינר נדון במקצת מכתביו ככתבים מסורתניים, ונשוחח על האופן בו הוא קורא בקפקא, קראוס, ואלזר, ברכט, הלדרלין, גתה, בודלר ופרוסט כעדויות ועזובות.

Course description
Walter Benjamin's thought was born in the sign of tradition: his writings are in-dialogue with mythic, theological, literary and political traditions that were lost or went into-secret. The seminar deals with his texts on Kafka, Kraus, Walser, Brecht, Hoelderin and Goethe, Baudelaire and Proust, becoming testimonies.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת