חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "קשרי משפחה": ייצוגי המשפחה בספרות
  "Family Ties": the representation of families in literature  
0680-4230-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200262 גילמןסמינר פרופ מילנר איריס
סמ'  א'1000-1200262 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"קשרי משפחה" היא כותרת סיפור קצר וקובץ סיפורים מאת הסופרת הברזילאית קלאריס ליספקטור. כרבים מסיפוריה של ליספקטור, "קשרי משפחה" מתאר התרחשות מינורית, אך מטלטלת, החושפת בדידות ושבר מתחת לפני השטח של יום-יום סדור ומנחם. סדרי המשפחה הנורמטיבית הם ה"יום יום" שאותו בוחן הסיפור בעין ספקנית וביקורתית, בהאירו דינמיקה מורכבת של רגשות סותרים. הסמינר יעסוק ביצירות ספרות שעניינן "קשרי משפחה", אשר נכתבו בעברית ובשפות אחרות (ובהן מיצירותיהם/ן של יעקב שבתאי, עמליה כהנא כרמון, לאה איני, קלריס ליספקטור ואלנה פרנטה). הדיון בטקסטים הספרותיים יתייחס לאופנים שבהם מיוצגות ונבחנות בהם, בתיווכם של מיקודים משתנים, המוסכמות עליהן מושתת "מיתוס המשפחה". בתוך כך יידונו בסמינר המשגות משתנות של מערך ה"משפחה" שהיצירות  מאפשרות.   חובות הסמינר הן: נוכחות קבועה, קריאה שוטפת של יצירות ספרות ומאמרים נלווים וכתיבת עבודה מסכמת (עבודת "רפרט" או סמינריון). 

Course description

"Family Ties" is the title of a short story and of a collection of stories by the Brazilian writer Claris Lispector. As many of Lispector's texts, "Family Ties" describes  minor, though turbulent, events, which expose  breaches under the coverage of "everyday life".  The orders of a "normative" family constitute the "practice of everyday life" which this story critically examines, pointing to a complex dynamics of conflicting emotions. The Seminar will present literary works which deal with "family ties", written in various languages (among them works by Yakkov Shabtai, Amalia Cahana-Carmon, Lea Eini, Claris Lispector and Elena Ferrante). The discussion will refer to the ways in which, through the mediation of different focal points, the "myth of the family" is examined.  It will also inquire into varying alternative conceptualizations of the family the texts allow. The seminar requires presence in classes, reading of literary and other materials and  a submission of a final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת