חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הסיפור הקצר בשנות השישים: עוז, קנז, כהנא-כרמון, קורן, הנדל
  Hebrew Modernist Fiction in the 1960's  
0680-4229-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000361אגילמןסמינר פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שנות הששים מסמנות בתולדות הסיפורת הישראלית תקופת מעבר מכתיבתם של סופרי "דור תש"ח" לכתיבת סופרי "דור המדינה" השונה הן מבחינה ספרותית-סגנונית, נראטיבית, והן מבחינה אידיאולוגית ואופי היחסים בין הסופר לבין קהל הנמענים שלו. בשנות הששים קם דור יוצרים חדש שנותן את הטון המרכזי בספרות הישראלית עד לימינו אלה: עוז, קנז, אפלפלד, כהנא-כרמון, קורן, הנדל ואחרים. מטרתו של הסמינר לעקוב הן אחר קוי הדמיון הדוריים המשותפים ליוצרים אלה והן אחר הייחוד של כל יוצר בפני עצמו, וזאת על פי הסיפורים המוקדמים שכל אחד מהם כתב. כיצד התמודדה הביקורת הספרותית עם יצירתם של אותם סופרים? כיצד הם ראו את עצמם על רקע הספרות הישראלית שקדמה להם? כיצד מייצגים סיפוריהם את השתנות הנורמות הספרותיות והתמורות שעברה הזהות הישראלית בעשור זה? מאילו מגמות בספרות המערבית הושפעו סופרים אלה?

חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 2 עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית
Course description

The course focuses on the transition from the literary norms of the late 50s to the new norms of the 60s. We will read short stories of Oz, Knaz, Koren, Appelfeld, Hendel, Kahana-Carmon and describe the new "minor" perspective taken by those writers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת