חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רטוריקה של פיוס
  Theory of Reconciliation  
0680-4220-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000497 גילמןסמינר ד"ר לובין אורלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נושאים של סליחה ומחילה, פיוס, גישור, פתרון סכסוכים ופיצויים בין פרטים, בין קהילות ובין לאומים נדונים בדרך כלל במסגרת דיסציפלינות כמו מדעי המדינה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, משפטים ומדעי הדתות. מטרת הקורס לבדוק לאו דווקא, כמקובל, את הצורות החברתיות, הפילוסופיות והדתיות של פיוס, אלא להתרכז ברטוריקה בה נוקטים טקסטים תרבותיים ואמנותיים כדי לדון בצורות שונות ובמודלים שונים של מגעים, שניתן לכנותם בסדרת המושגים הנלווים לרעיון הפיוס. ישנם טקסטים שדנים בשאלות אלו במפורש (החל מדיווחים על העדויות שניתנו בוועדות האמת והפיוס של דרום אפריקה, דרך הרומן חרפה של קוטזי הדרום אפריקאי ועד לסרטים ישראליים ופלסטיניים המנסים להציע מודלים של פיוס וחלוקה); וישנם כאלה שמציעים יחסים בין-אישיים (משפחתיים, רומנטיים או של שכנות) תוך שהם מפתחים רטוריקה אלטרנטיבית של פיוס, שלפעמים לובש צורה דווקא של הפרדה, ניתוק, ריחוק והתעלמות כצורה של קיום יחסים תקינים. מטרת הקורס לנסות לאתר טקסטים שמציעים רטוריקות אלטרנטיביות. המסע בעקבות הרטוריקות האלטרנטיביות האלה יצא לדרך מתוך הידע והתובנות שמציעות תיאוריות פמיניסטיות, ותוך עיון – לצד הקריאה בטקסטים ספרותיים, קולנועיים וויזואלים אחרים – בקטעים מכתבים פילוסופיים העוסקים בסליחה, בחברות, בשותפות ובסכסוך, ביניהם כתבים של עמנואל לווינס, ז'אק דרידה וסלבוי ז'יז'ק.נוכחות חובה.
Course description

Following the failure of widely accepted rhetoric of reconciliation, acknowledgement, forgiveness and conflict resolution, the course aims at studying different, possibly alternative, rhetorical uses in literary, cinematic, pictorial, photographic and visual texts targeted at similar results: enabling stable life of collectivity, but investigating rather a variety of different solutions forming around a variety of other modes of dialogue or contacts, as well as forms of reconciliation based on separation, disengagement, and retribution.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת