חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האנושי והלא-אנושי בספרות, בקולנוע ובפילוסופיה
  Humans & Non-Humans in Literature, Film, & Philosophy  
0680-4117-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200361אגילמןסמינר ד"ר קדם ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעשור האחרון אנו עדים להופעתו של מחקר אינטרדיסציפלינרי חדש המבוסס על הצטלבותם של שלושה שדות-שיח: (1) מחשבה פוסט-הומניסטית, הבוחנת את ערעור הגדרות האדם ההומניסטיות והאנתרופוצנטריות על ידי רשתות טכנולוגיות גלובליות וכוחות כלכליים-חברתיים לא-אנושיים, ושמבקשת לנסח מחדש את היחס שבין האנושי והאחר הלא-אנושי; (2) מסגרת העבודה הביופוליטית של הוגים כגון פוקו, הארדט ונגרי, אגמבן, וולף ואספוזיטו, החוקרת את צורתו המתהווה של הכוח בחברות הבקרה של ימינו, שמושאו העיקרי איננו עוד הגוף אלא כוחות החיים עצמם; ו(3) לימודי בעלי-חיים, שיח אקדמי-אקטיביסטי הקורא תיגר על האלימות הממסדית והשיחנית המופעלת על הסביבה ועל חיות אנושיות ולא-אנושיות. בסמינר נלמד טקסטים מרכזיים משלושת שדות-שיח אלו, כולל את הקישור הפוליטי בין הלא-אנושי לצורות אנושיות של אחרות (נשים, שחורים, הומוסקסואלים); נחקור את הביטוי האסתטי שלהם ביצירות ספרות (למשל אצל קפקא, קוטזי וספרן-פויר), סרטי קולנוע (למשל אצל דיוויד לינץ', קן לואץ' ודניס קוטה), ובמיצגי אמנות אקטיביסטיים; ונתחקה אחר הגנאלוגיה של "החיה" במחשבה הפילוסופית (מהציניקנים ואריסטו בעת העתיקה ועד דרידה, דלז וגואטרי, אגמבן ואחרים).

Course description

The last decade has witnessed the emergence of a new interdisciplinary field interweaving three discourses: (1) Posthuman Thought, which investigates the ways global networks and inhuman socio-economic forces displace humanist and anthropocentric definitions of Man, and which rearticulates the human/non-human relation; (2) the biopolitical framework of thinkers such as Foucault, Hardt and Negri, Agamben, Wolfe, and Esposito, that studies the emergent form of biopower in today’s societies of control, whose object is no longer the body but the forces of life itself; and (3) Critical Animal Studies, an academic-activist discourse that challenges the institutional and discursive violence inflicted on the environment, as well as on human and non-human animals. We’ll familiarize ourselves with each of these three discourses’ major texts, particularly with the political relation between the non-human and human forms of otherness (such as women, blacks, and homosexuals); we’ll study the aesthetic expressions of this relation in literature (for example, in the works of Kafka, Coetzee, and Safran-Foer), in film (For example, in the works of David Lynch, Ken Loach, and Denis Côté), and in activist art installations; and we’ll trace the genealogy of the “animal” in philosophical thought (from the Cynics and Aristotle in antiquity to that of Derrida, Deleuze and Guattari, Agamben and others).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת