חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  על הכסף: תיאוריה ובידיון
  On Money: Theory/Fiction  
0680-4095-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600317אגילמןסמינר ד"ר אלפנדרי עידית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בספרו The Wealth of Nations, אדם סמית' קובע: "The division of labour…occasions, in every art, a proportionable increase of the productive powers of labor…What is the work of one man in a rude state of society, being generally that of several inn an improved one." הרומן של המאה התשע-עשרה ושל המאה העשרים מתאר את עלייתם ונפילתם של גיבורים כפונקציה של מצבם הכלכלי. דניז, גיבורת הרומן גן-עדן לאשה מאת אמיל זולה עולה לגדולה מפני שהיא מקבלת הצעת עבודה בכל-בו בו בזמן שלוסיין דה ריבומפרה, גיבור הרומן אשליות אבודות של בלזק, מתכנן להתאבד מפני שאבד לו כל הונו ומשפחתו לא יכולה לעזור לו לפרוע את חובותיו. גם בל-אמי, הגיבור של רומן באותו שם מאת מופסאן, מגיע לפסגת ההצלחה של החיים הפריסאים רק לאחר שהוא בורח עם ביתו של איל הון ומכריח את משפחתה לחתן אותם. הנסיכה קסמסימה של הנרי ג'יימס משתפת פעולה עם מחתרת מהפכנית כדי לקדם כלכלה קומוניסטית בעולם ואילו רזומוב, הגיבור של ג'וזף קונרד ברומן מנגד עיניים מערביות, פועל כסוכן חשאי של רוסיה בתוך תא מהפכני בשוויץ. כיצד כסף מאלץ את הגיבורים לחשוב ולפעול? מה הקשר בין מצבו הכספי של הגיבור לבין האפשרות שלו לממש את עצמו בחיים על ידי הגשמה של פנטזיות כמו גם על ידי הצלחה חברתית? מהם השינויים הכלכליים והאילוצים הכלכליים שעוברת החברה במאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים שהם עד כדי כך רדיקליים שבשינויים אלו מעוגנים הנרטיבים של הרומנים שנלמד? כדי להשיב על שאלות אלו נקרא כתבים תאורטיים מרכזיים על כסף ובהם אדם סמית', מרקס, ריטה פלסקי, אדורנו, דלז, דרידה, טרילינג, ז'יז'ק, באטלר וארנסטו לקלו וכן Amartya Sen, Michael Sandel. כמו כן נצפה בסרטים שמתמקדים בהשקעה ומסחר בבורסה.

חובות: רפרט בעל פה או בכתב (תלוי במספר הנרשמים לקורס) על אחד מהטקסטים בסילבוס.  הרפרט לא יעלה על 5 עמודים.  עבודה סמינריונית לסיום שלא תעלה על 15 עמודים.  מי שמסיים את הסמינריון עם רפרט בלבד ירחיב את הרפרט המקורי ל 10 עמודים.  יש חובת נוכחות בשיעורים.  מותרים רק שלושה חיסורים כשכל אחד מהם מתורץ בכתב.  חובת קריאה וצפיה בסרטים לבד או בהקרנות מאורגנות.

Course description

In The Wealth of Nations, Adam Smith Asserts: “The division of labour…occasions, in every art, a proportionable increase of the productive powers of labor…What is the work of one man in a rude state of society, being generally that of several inn an improved one.” The novel of the nineteenth-, twentieth-century describes the rise and fall of protagonist as a function of their economic situation. Denis, the protagonist of the novel Au Bonheur des Dames by Emile Zola becomes prominent because she undertakes at a job at a department store while Lucien de Rubempre, the protagonist of Balzac’s Lost Illusions plans to commit suicide because he lost his fortunes and his family cannot help him pay his debts. Bel-Ami, the protagonist of Maupassant’s novel by the same name, also reaches the peak of Parisian social life only after he elopes with the daughter of a tycoon and forces her family to have them married. Henry James’s The Princess Casamassima collaborates with a revolutionary underground in order to spread communism in the world and Razumov, Joseph Conrad’s protagonist in Under Western Eyes, acts as a Russian agent in a revolutionary cell in Switzerland. How does money force the protagonist to think and act? What is the relation between the protagonist’s financial situation and her/his ability to become self-fulfilled in life trough achieving fantasies and through social success? What are the economic and social changes that society undergoes in the nineteenth and early twentieth century which are so radical that in these changes the roots of the narratives of the novels that we will study are sunk? In order to reply to these questions we will read theoretical and philosophical texts as well.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת