חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האפשרות של לאה גולדברג
  Goldberg Variations  
0680-3274-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600278 גילמןשיעור פרופ כהן אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 השיעור מבקש לבחון את האפשרויות השונות של הקריאה בלאה גולדברג בכתביה, ובמה שנכתב על יצירתה. גולדברג היא אחת מהמשוררות האהובות ביותר בישראל, ועם זאת נהוג לחשוב עליה כאפשרות "משלימה" לזו של נתן אלתרמן, ולא כמי שהעמידה דרך ייחודית משלה. השיעור יבחן את האפשרויות שמעמידה לאה גולדברג בעיקר בשירה, אך גם בשאר התחומים בהם יצרה, מהביקורת ועד ספרות ילדים. לצד הקריאה בכתביה נקרא גם את האופן שבו נקראה ונתפשה בתרבות העברית –  מהגעתה לארץ באמצע שנות השלושים ועד היום, נבדוק את האופציה שהציעה אל מול אלתרמן ושלונסקי ואת השפעתה על התרבות הישראלית. באמצעות קריאה אינטנסיבית בכתביה נבקש להראות שלאה גולדברג הציעה אפשרות מרכזית לספרות העברית. אפשרות שהתקבלה,אך מעולם לא נקראה על שמה.

Course description

Lea Goldberg is well-loved, even revered as a unique poet whose example in literature is important though not highly influential. The class seeks to examine the various possibilities of reading Lea Goldberg mostly in her poetry but also in the many other forms of her writing, as well as reading the way she was read by the critics. From her arrival in Palestine in the mid-thirties and to this day, we will examine her variation in Hebrew poetry and the way she offers a highly influential model for Israeli culture that has been mostly adopted, but not attributed to her.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת