חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית
  Attention to literature  
0680-3271-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800307 גילמןשיעור מר חרש אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם הקורא "עורך" את הטקסט במהלך הקריאה? האם ניתן לחזות את ההנאה מהקריאה מתוך תנועות העיניים?  האם יש ההבדל בין קריאה ברומן לקריאה ברומן גרפי? האם מכונה יכולה להבדיל בין כתיבה נשית לכתיבה גברית?

חקר הספרות הוא בן אלפי שנים, אך רק לאחרונה החלו לבצע ניסויים כדי לבסס ולבחון את התיאוריות השונות. בקורס נדון בתיאוריות ומחקרים קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות, תוך התמקדות בסוגיית הקשב של הקוראים. נבחן שימוש בכלי מחקר חדישים - כמו מעקב אחר תנועות העיניים או הפעילות המוחית של הקורא - ונשאל האם הם מאפשרים להציץ לתוך "תודעת הקורא" ואף לנסח מחדש שאלות יסוד אודות תהליך הקריאה הספרותית.

השיעורים יתנו מקום לדיון בחווית הקריאה האישית של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות עליהן נלמד. נקרא בטקסטים של יוצרים בני המאה העשרים (בורחס, קפקא, רושדי, אלתרמן, שמיר ועוד) ונעלה השערות אודות הקוגניציה של המחבר, הקורא הממשי, או הקורא בן התקופה. במחצית השנייה של הקורס נתעדכן בהתפתחויות האחרונות באזורי מחקר משיקים - מדעי הרוח הדיגיטליים, וחקר טיוטות - וכן נבחן ניסויים שעוסקים בסוגי "טקסטים" פחות שגרתיים, כמו: רומנים גרפיים, סיפורים אינטראקטיביים, וגם קולנוע הוליוודי. 

Course description

Is the reader actually an editor of the text? Can one predict literary enjoyment from eye movements? What is the difference between reading a novel and a graphic novel?

Literary theory is thousands of years old, but only lately researches began empirical investigations of these issues.   The course will examine how experiments struggle to explain literary phenomena with cognitive concepts. We shall examine the use of new methodologies (like eye tracking and brain imaging) and wonder do they give a privileged peek into the reader's mind.  The course will include short "class experiments", in which the participants will experience and replicate classical experiments.  On the second half of the course we will focus on latest developments in adjacent fields - digital humanities and manuscripts genetics - as well as less conventional "texts": graphic novels, interactive stories and even Hollywood cinema.         

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת