חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  על ספרות מינורית במאה ה-20
  On Minor Literature in the Twentieth Century  
0680-3270-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200220 גילמןשיעור ד"ר קליין רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יתבסס על המושג "ספרות מינורית", מושג שדלז וגואטרי תבעו בספרם על קפקא, כדי להבין את הספרות המודרניסטית במאה ה-20 לאור מושג זה. מה פירוש "מינורי" בספרות? מהו ה"מאג'ורי" שלעומתו הוא עומד? מהי כתיבה מינורית? מהי "שבירת השפה"? נבקש לקרוא סופרים מסוימים במאה ה-19 ובעיקר במאה ה-20 – ביכנר, הלדרלין, רמבו, קפקא, ג'ויס, סלין, בקט – לאור הבחנותיהם של דלז וגואטרי.

Course description

The course will be based on the concept of "Minor Literature" created by Deleuze and Guattari in their book on Kafka. We will to read Modernist Literature in the 19th and the 20th century – Buchner, Rimbaud, Kafka, Joyce, Beckett, Celine – in the light of this concept, and to understand what is "Minor writing" in comparison with "Major Literature".

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת