חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניקולאי גוגול: הקלאסיקן המוזר של הספרות הרוסית
  Nikolai Gogol: the Eccenric Classic of Russian Literature  
0680-3268-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800205 רוזנברגשיעור ד"ר צירקין סדן רפאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ניקולאי גוגול הנו אחד היוצרים המסתוריים בתולדות הספרות הרוסית שחולל מהפכה פואטית ממשית על-ידי הכתיבה המשלבת בין הממשי לפנסטסטי, בין ה"נמוך" ל"גבוה" ובין הבזוי לנשגב. במהלך הקורס נדון בז'אנרים הספרותיים השונים המרכיבים את הקורפוס של גוגול, כגון אגדות עם ("הסיפורים האוקראיניים"), הסיפורים האורבניים ("הסיפורים הפטרבורגיים"), הקומדיה ("רוויזור") והרומן הפיקרסקי ("הנפשות המתות"). הטקסטים האלה ייבחנו בהקשר של הספרות הרוסית והאירופאית בת הזמן, ובפרט יחסי הגומלין בין ההרומנטיקה לראליזם.
Course description

Nikolai Gogol is one of the mysterious figures in the history of Russian literature whose writing combines between real and fantastic,  "low" and  "high", despicible and sublime. The course will discuss various literary genres  in Gogol's oeuvre, such as folk tales ("The Ukranian Stories"), urban stories ("The Peterburg Stories"), comedy ("The Inspector General") and the picaresque novel ("Dead Souls"). These texts will be examined in the context of  contemporary Russian and European literature, and particularly the interactions between Romanticism and Realism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת