חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון
  Reading Only Yesterday by S.y. Agnon  
0680-3263-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200277 גילמןשיעור ד"ר ארבל תור מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יתמקד ברומן המופת של ש"י עגנון, "תמול שלשום", שייקרא מתוך פרספקטיבות לאומיות, פסיכואנליטיות והיסטוריות-תרבותיות. ההתחקות אחר סוגיות העולות מן הטקסט תוביל לעיון ביצירות נוספות של עגנון, כמו הסיפורים "מזל דגים" ו"החזנים".

נוכחות חובה.

Course description

The course will focus on S.Y. Agnon's fameous novel, Only Yesterday, using a number of psycoanalitical and historical  perspectives and refering to other stories by Agnon, such as "Pisces" and "The Cantors".

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת