חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'
  Twentieth Century French Thought (2)  
0680-3243-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400212 כיתות דן דודשיעור ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הוא המשך ל״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״ ויעסוק בטקסטים צרפתים משנות השישים ועד ימינו. בין ההוגים וההוגות שיילמדו: דרידה, לאקאן, קריסטבה, סיקסו, בודרייאר, רנסייר, באדיו

תנאי הקורס: השתתפות בקורס ״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: ֿ30%, עבודת סיום: 70%

Course description

This course is the second part of “Twentieth Century French Thought (1). Among the thinkers who will be studied: Derrida, Lacan, Kristeva, Cixous, Baudrillard, Rancière, Badiou.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת