חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
  Twentieh Century French Thought (1)  
0680-3242-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400002 רוזנברגשיעור ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נתוודע להגות הצרפתית מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנות השבעים, תוך התמקדות בארבעה הוגים והוגות: ז’אן-פול סארטר, סימון דה בובואר, רולאן בארת ומישל פוקו. ננסה להבין את השאלות השונות שהן שואלים (מהו האדם? מהי האישה? מהי השפה? מהו השיח ומי מדבר בו?), את מגוון אופני הפעולה הנגזרים מהן, ואת הרלבנטיות שלהם לימינו-אנו.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%
Course description
In this course we will examine the French thought from the après-guerre period onwards, focusing on Sartre, de Beauvoir, Barthes and Foucault. We will discuss the questions asked by the different thinkers (what is: Man? Woman? Language? Discourse?), as well as the practical implications of these questions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת