חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טרגדיה ופילוסופיה
  Tragedy and Philosophy  
0680-3113-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר קדם ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נבחן את גלגוליו של אחד הז'אנרים הספרותיים העתיקים ביותר בתרבות המערבית מיוון העתיקה ורומי, דרך הרנסנס והמודרנה. נבדוק כיצד נוצר הטרגי כמושג לתיאור אירועים, חוויות ותחושות קולקטיביים ופרטיים כאחד; מהן הבעיות האתיות והפוליטיות שמושג זה כורך בהיבטים האסתטיים של הז'אנר; וכיצד ניתן להבין את הקשר בין הספרות והחיים דרך היחס שבין הטרגי כבעיה פילוסופית והטרגדיה כז'אנר. הקורס מחולק לארבעה צירי דיון: הפוליטיקה של הטרגדיה היוונית; מות הטרגדיה והולדת המודרניות; הסובייקט הטרגי (1): כינון האני; הסובייקט הטרגי (2): מגדר ומיניות. לצד הכרות מעמיקה עם יצירות נבחרות ותיאוריות על אודות הטרגדיה,  נדון בטקסטים תיאורטיים מאת מחברים כגון אפלטון ואריסטו, הגל וניטשה.

נוכחות חובה.

Course description
This course will explore the transformations of one amongst the ancient literary genres in Western culture. We’ll discuss problems such as: how does the concept of the tragic apply to both collective and individual events, experiences and feelings? What ethical and political questions are bound with the aesthetics of the genre? What interaction between literature and life does the relation between the philosophical problem of the Tragic and the literary genre of Tragedy engender? The course is divided into four themes: The Politics of Greek Tragedy; The Death of Tragedy and the Birth of Modernity; The Tragic Subject (1): Constitution of the Self; The Tragic Subject (2): Gender and Sexuality. Readings of select tragic works will be complemented by detailed discussion of theoretical texts by authors such as: Plato and Aristotle, Hegel, Nietzsche, Butler, Benjamin and Agamben.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת