חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פוסטמודרניזם?
  Postmodernism?  
0680-3007-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר שיפמן סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק הן בקריאה של יצירות פרוזה פוסטמודרניות והן בקריאת תיאוריות של פוסטמודרניזם. ננסה להצביע על הקשרים בין התיאוריה לפרקטיקה, על הקשרים והפערים בין מודרניזם לפוסטמודרניזם, ולעמוד על מידת היכולת שלנו, מהנקודה בה אנו מצויים, לשרטט את קווי המתאר של התיאוריה, תפיסת העולם והטקסטים המעצבים את חווית עולמנו.

דרישות הקורס: נוכחות חובה. קריאת מאמרים וסיפורת במהלך הסמסטר.
Course description

The course will deal with postmodernist prose fiction as well as theory. We'll try to describe the connections and discrepancies between theory and practice, Modernism and Postmodernism. We'll try to see to what an extent we can, at the present moment, characterize that which is called "postmodernism".

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת