חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בעקבות 1917: מהפכה ואוונגרד
  In Search of 1917: Revolution and Avant-Garde  
0680-2111-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר סתר שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהפכת אוקטובר 1917, שהשנה נציין מאה להתחוללותה, עוררה במלוא עוצמתה את שאלת האמנות המהפכנית: מהם דפוסי המבע, מערכי הצורה ואופני המסירה הטקסטואליים והחזותיים שייקחו חלק במסע לשחרור החברה? מאה שנה אחרי, נבקש לתהות על שאלה זו ולבחון כיצד התגלגלה במאבקים פוליטיים ומהלכים אמנותיים רדיקלים שונים, ומה בכלל נותר ממנה היום, בעידן הפוסט-מהפכני של ״נובמבר״. נקרא ממחשבת אוקטובר, כלומר בכתבים אסתטיים מרקסיסטים ופוסט-מרקסיסטים (לנין, טרוצקי, לוקאץ׳, אדורנו, בנימין, באדיו, רנסייר), ונעסוק בפרוייקטים אמנותיים מהפכנים: המונטאז׳ של אייזנשטיין וורטוב, התיאטרון הדידקטי של ברכט, הדימוי המהפכני של גודאר, כתיבת המאבק של ז׳נה, הדימוי הדל של היטו שטיירל ועוד.

Course description

A century after the October Revolution, we will discuss the question of revolutionary art: what are the radical textual and visual forms, modalities and apparatuses that take part in the emancipation of society - then and today?

We will read from the Marxist and post-Marxist aesthetic theory (Lenin, Trotsky, Lukacs, Adorno, Benjamin, Badiou, Ranciere) and discuss various revolutionary artistic projects: Eisenstein and Vertov's montage, Brecht's didactic theatre, Godard's quest for the "revolutionary image," Genet's writing of struggle, Steyerl's understanding of contemporary poor image, and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת