חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יצירות מופת בשירה העברית החדשה
  Introduction to 20th Century Hebrew Poetry  
0680-2103-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר אולמרט דנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס מבוא מקיף זה יציע סקירה היסטורית של תולדות השירה העברית החדשה, מאז תקופת ההשכלה ועד לשנות התשעים של המאה העשרים. במהלכו נערוך היכרות עם פואטיקות מרכזיות בשירה העברית ועם נקודות מפנה בתולדותיה, ונתוודע ליוצרים קאנוניים – יל"ג, ביאליק, רחל, רביקוביץ - ודחויים – חיים לנסקי, אסתר ראב,  נח שטרן - מתוך כוונה לשרטט את הקונפליקטים המכוננים שמתוכם נכתבה ונקראה השירה העברית.
חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות.
 
Course description
This course will offer a thorough historical survey of Modern Hebrew poetry. It will introduce dominant poetics and major turning points in the history of Hebrew poetry starting with the era of enlightenment and until the 1990s. It will aim to acquaint the students with prominent canonical poets, such as Y.L Gordon, C.N. Bialik, Rachel and Dalia Ravikobich as well as with excluded poets such as Chaim Lansky, Ester Raab and Noach Stern.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת