חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פואטיקה של נוודות: ישורון ואצ"ג
  Poetics of nomadism  
0680-2093-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר מיטל אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אורי צבי גרינברג ואבות ישורון, שניים מן המשוררים העבריים החשובים ביותר במאה ה-20, מעמידים קורפוס פואטי רחב היקף, שהאישי והפוליטי מותכים בו לאמירה זהותית אישית ולאומית נוקבת.

הקורס יעסוק בשתי הפואטיקות הללו, בפרשת התקבלותן, בהתייחסותן זו לזו ובמיקומן הכפול וחסר היציבות בשוליים ובמרכז העשייה הפואטית, הן בחייהם של המשוררים והן לאחר מותם. נדון בעקבותיהן של טראומות אישיות ולאומיות בשירתם, בהבדלים ובקווי הדמיון המפתיעים שהותירו, במהפכנות, בפריצת הגבולות העיקשת ובמזג הנוודי של שתי הפואטיקות הללו. נעקוב אחר החיפוש המתמיד המאפיין אותן, ואחר השאלות הפואטיות, הפוליטיות והאישיות שהן מעלות ביחס לנושאים כגון בית, משפחה, גלות, מולדת, דת, עמדה פוליטית ושפה.

הרקע התיאורטי לקורס פסיכואנליטי בעיקרו: פרויד, קליין, ויניקוט, לאקאן, קריסטבה, דלז וגואטרי, פלמן ועוד. 

נוכחות חובה.
Course description

Two of the 20th century Hebrew poets, Uri Zvi Greenberg and Avot Yeshurun  present a broad poetic corpus which fuses individual and political elements into a sharp statement on personal and national identity.

The course will discuss both poetries, their reception, how they related to each other and the dualistic, unstable place they occupied both in the mainstream and on the fringes of Israeli poetry in their lifetime and after. We will examine the residues of the personal and national traumas that affected the poets, the different traces they left in their poetry, as well as surprising similarities, and explore their revolutionary, relentlessly groundbreaking and maverick nature. We will follow their seeking character and the artistic, personal and political questions they bring up concerning issues such as home, family, diaspora, Homeland, religion, political stand and language. 

The theoretical background of the course will be mostly psychoanalysis: Freud, Klein, Winnicott, Lacan, Kristeva, Deleuze and Guattari, Fellman and others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת