חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
  Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Introduction  
0680-1001-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600282 גילמןשיעור ד"ר ארבל תור מיכל
סמ'  ב'1400-1600282 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

הנוכחות בקורס חובה, ויש לקרוא את היצירות הנדונות ומאמרי החובה.

בסיום כל סמסטר תתקיים בחינת כיתה.

Course description

This introductory course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of the Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; Impressionism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism.

Attendance in the lectures is obligatory, as is reading the prescribed texts according to the syllabus. Students will sit an exam at the end of each semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת