חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חיים וייצמן, בריטניה, הציונות והיישוב, 1948-1904
  Chaim Weizmann, Britain, Zionism and the Yishuv, 1904-1948  
0677-4111-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1600-2000203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ גולני מרדכי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
וייצמן היה בריטי לא פחות משהיה ציוני. מה זה אומר על התנועה שהוביל? הסמינר יבחן את ההיסטוריה של בריטניה ושל הציונות והיישוב בפרספקטיבה הביוגרפית של ווייצמן דרך מכתביו, נאומיו והמחקר אודותיו.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Course description
Chaim Weizmann, Britain, Zionism and the Yishuv, 1904-1948 - Between History Biography
Weizman was no less British than Zionist. What it means for the movement that he had lead? The seminar will examine the history of the United Kingdom and the Zionist Movement through the biographical perspective of Weizmann.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת