חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חברה במראה: הספרות התלמודית כמקור היסטורי
  A Mirror for Society:Talmudic Literature as a Source for Sociological Processes  
0677-4110-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר שחר יובל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ככל חברה אנושית חיה ותוססת אף בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד חלו שינויים בתחומי החברה והכלכלה: ענפי כלכלה ופרנסה, מבנה וריבוד חברתי, היחס הראוי בין עיסוק במלאכה ללימוד תורה וכיו"ב. ישנה מחלוקת מתודולוגית עמוקה בין החוקרים בשאלה האם הספרות התלמודית יכולה לשמש כמקור היסטורי בכלל, ואם כן מה ניתן ללמוד ממנה. הקורס יתנהל על שתי 'מסילות':
א. נבקש לטעון שהספרות התלמודית הארץ ישראלית הקדומה הינה המקור הטוב ביותר כדי ללמוד ממנו על תהליכים פנימיים, שפקדו את החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד.
ב. באמצעות מקור זה, ובסיוע מקורות נוספים ספרותיים וארכיאולוגיים, נתחקה אחר מאפיינים ושינויים עיקריים, שחלו בחברה זו בתקופה הנדונה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

Course description
A Mirror for Society: The Talmudic Literature as a Source for Sociological Processes
Like any other living human society, so Jewish society at the time of the Mishnah and Talmud underwent a number of social and economic developments: there were changes in the economy on both the general and personal levels, as well as in the structure and stratification of society, and the concept of the ideal balance between work and study of the Torah etc.
At the present time there is considerable scholarly controversy around the subject of whether it is possible to use talmudic literature as a historical source, and what can be learnt from it. The seminar will therefore move on two parallel tracks:
A. It will be argued that the ancient talmudic literature from Eretz-Israel is the best source for tracing internal Jewish social processes in the country during the time of the Mishnah and Talmud.
B. Through the lens of these talmudic sources, backed up by other literary and archaeological sources, we shall trace some of the characteristics and developments of Jewish society at this time.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת